ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

CATเขตใต้ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ

CATเขตใต้ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ(Government Smart Kiosk)

 
           สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ โดยนายยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้และ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ(Government Smart Kiosk) และเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวั ดคลองแห และประชุมหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรม เมื่อวันที่2 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา