ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

อ.ดวงฤดี ม.หาดใหญ่จัดเก๋ไก๋แต่งชุดไทปาเตะรำลึกสยามณ.วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบจ.นราฯ

อ.ดวงฤดี ม.หาดใหญ่จัดเก๋ไก๋แต่งชุดไทปาเตะรำลึกสยามณ.วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบจ.นราฯ


            เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 รศ.ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จัดกิจกรรม รำลึกสยาม ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยการนำคณะทีมงานคุณสุธีรา วาสะศิริ ภรรยา พล.ต.ธรรมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วย.กระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา  สำรวจพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน5จังหวัดชายแดนได้ ได้แก่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส


            ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 นำโดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช  โดยมีเป่าหมายทั้งสิ้น 10 ชุมชนในห้าจังหวัด เพื่อเพิ้มศักยภาพทางการตลาดให้กับชุมชนเป็นที่รุ้จักและเปิดตัวการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น   สำหรับการกิจกรรม รำลึกสยาม ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นการ รำลึกย้อนตำนวน ตามรอยประวัติศาสตร์ วัด 7 แผ่นดิน โดยวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบันนี้ คือ รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายเล่าเรื่องราวประวัติของวัดรวมถึงเรื่องราวประวัติของจิตกรรมฝาผนัง และ โบราณสถานีและโบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ในวัดนี้จนถึงปัจจุ  ปัจจุบันวัดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร   เมื่อชมโบราณสถานและโบราณวัตถุแล้ว  ทางทีมงานได้นำคณะไปเยี่ยมชมการจักรสานชองชาวบ้าน และพาไปเที่ยวชม สะพานเชื่อมเกาะยาว หรือ “สะพานร้อยใจตากใบสู่สันติ” หรือ “สะพานเกาะยาว” สร้างทดแทนสะพานไม้เก่าที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตากใบ จ.นราธิวาส โดยสะพานแห่งนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมงานฉลองวันปีใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เดิมทีสะพานแห่งนี้ชื่อว่า “สะพานร้อยปี” เป็นสะพานที่ชาวบ้านเกาะยาวร่วมแรงสร้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างเกาะยาวกับตัวเมืองตากใบ