ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล

มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล            มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง สอนท้องถิ่นใช้โทรศัพท์มือถือจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบดิจิทัล เผยช่วยให้ค้นหาสะดวก เรียกดูรวดเร็ว พร้อมแสดงผลบนแผนที่


            ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีที่มาจากการสำรวจปัญหาและความต้องการการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง (อบต.) ต้องการให้ มรภ.สงขลา ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่การบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เดิมยังไม่เป็นระบบ และไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ยากแก่การค้นหาหรือค้นคืน ทางคณะฯ จึงจัดอบรมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิตัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.รำแดง และบุคลากร อสม. ในพื้นที่ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับบันทึกข้อมูล
            ผศ.ดร.ศศลักษณ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะทำงานจาก มรภ.สงขลา และวิทยากร อ.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร จากคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเก็บข้อมูลลงสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ อบต.รำแดง สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถแสดงผลบนแผนที่และค้นหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น นักเรียนในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สามารถบันทึกข้อมูลภาพถ่ายและค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานสารสนเทศต่อไปในอนาคต