ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เหล่า HERO แห่ง บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เหล่า HERO แห่ง บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


            คุณประวีณ ศรีสุวิภา ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน ) รวมใจเป็นหนึ่งทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สำหรับโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะส่งไปเก็บไว้ตามโรงพยาบาลสงขลา เพื่อร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย ในการจัดหาโลหิตเพื่อนำมาช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ในการรักษาพยาบาลโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลจากสงขลา และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มาคอยอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ด้วย