ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

"วัดพะโคะ"จัดพิธีบวงสรวงหลวงปูทวดอัญเชิญรูปเหมือนให้ประชาชนสรงน้ำขอพร

"วัดพะโคะ"จัดพิธีบวงสรวงหลวงปูทวดอัญเชิญรูปเหมือนให้ประชาชนสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย


            วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 07.39 น. ที่วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พระครูปุญญาพิศาล รักษาการเจ้าคณะอำเภอสทิงพระเจ้าอาวาสวัดพะโคะ จัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และ อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทวดฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ มณฑป ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยมีท่าน พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9และคุณหญิงสุจิตรา ภู่สาระ ภริยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันจ่าโท อนันต์  บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ ร่วมในพิธี โดยได้รับความเมตตา จาก พระเดชพระคุณ พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ เป็นองค์กล่าวสัมโมทนียกถา


            นอกจากนี้พระครูปุญญาพิศาลฯ ได้มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร ที่สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก ตามลำดับ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ผู้มีความประพฤติดี การเรียนเด่น จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 200 ทุนเวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญธรรมนิยามาสูตร เป็นอันจบพิธี