ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.คอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชน

ทม.คอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชน


           เมื่อวันที่ 2 - 5  มีนาคม 2561ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ (รุ่นที่ 1และ2) โดยมีนายฉลอง  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา