ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองควนลังจัดพิธีรับมอบศาลาเอนกประสงค์ชุมชนทุ่งคลองสอจากกปภ.เขต 5 จังหวัด

เทศบาลเมืองควนลังจัดพิธีรับมอบศาลาเอนกประสงค์ชุมชนทุ่งคลองสอจากกปภ.เขต 5 จังหวัดสงขลา


              วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รับมอบศาลาเอนกประสงค์ชุมชนทุ่งคลองสอ หมู่ที่ 3 จากผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากการประประส่วนภูมิภาคเขต 5 และรองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนทุ่งคลองสอ ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากตัดริบปิ้นทำพิธีเปิดและส่งมอบเป็นหนังสือคนละฉบับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้บริเวณริมบึงศาลาเอนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนร่วมกันต่อไป