ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ผอ.ทอท ร่วมพิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561

ผอ.ทอท ร่วมพิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561  ที่นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย


               วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีอำนวยพรแก่ชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SV5151 เส้นทาง หาดใหญ่ (HDY) - มะดีนะห์(MED)โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการกล่าวอำนวยพร พร้อมด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบินเข้าร่วมพิธีอำนวยพรในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่