ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.คอหงส์จัดโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561

ทม.คอหงส์จัดโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561


              วันที่ 18 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยโครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ และเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานทั้งรายเก่าและรายใหม่