ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา จัดแข่งขัน ‘Sci & Tech’ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1รายได้ช่วย นศ. เรียนดี

มรภ.สงขลา จัดแข่งขัน ‘Sci & Tech’ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1รายได้ช่วย นศ. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์                คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดการแข่งขัน “Sci & Tech” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ชวนประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้มอบนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ และชมรมวิ่งสงขลารันนิ่ง จัดจัดการแข่งขัน “Sci & Tech SKRU” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เวลา 05.00 น. วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทางคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น


                สำหรับราคาบัตรแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ VIP 1000 บาท (สามารถเลือกวิ่งประเภทใดก็ได้) ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 250 บาท มีการแบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้ รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี) ชาย / หญิง รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง  รุ่นอายุ 35-49 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง และ มินิ มารธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคาบัตร 300 บาท แบ่งประเภทรุ่นอายุ ดังนี้ รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย / หญิง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย / หญิง

                ในส่วนของรางวัลและของที่ระลึก ผู้สมัครประเภทฟันรัน / มินิมารธอน / VIP จะได้รับเสื้อคอกลมที่ระลึก 1 ตัว ผู้สมัครที่เดิน-วิ่งถึงเส้นชัยประเภทฟันรัน  จะได้รับเหรียญที่ระลึก ผู้สมัครที่เดิน-วิ่งถึงเส้นชัยประเภทมินิมารธอน จะได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภท Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้ อันดับที่ 1-5 รับถ้วยรางวัล อันดับที่ 6-10 ของที่ระลึก ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ทุกรุ่น จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้ อันดับที่ 1-5 รับถ้วยรางวัล อันดับที่ 6-10 ของที่ระลึก ประเภท VIP จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา  โทร. 074-260260