ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ลีการ์เดนส์จัดต่อเนื่อง หนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง Season 6 มอบโอกาสทางการอ่าน

ลีการ์เดนส์จัดต่อเนื่อง หนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง Season 6 มอบโอกาสทางการอ่านที่หลากหลาย และการกระจายการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับนักเรียนในจังหวัดสงขลา


               วันอังคารที่  24 กรกฎาคม 2561เวลา 10.00 น  ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลีการ์เดนส์พลาซ่า ร่วมกับ บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด จัดงานโครงการหนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง Season 6 โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, นางวันทนา วิริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง, น.ส.ธิดานันท์ ลีละศิธร กรรมการบริหาร โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า , คุณยุคลธร วชิระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร แขกผู้มีเกียรติและครู นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1, 2 และ 3 เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


“โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า ร่วมกับ บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการหนังสือห้องสมุดเพื่อน้อง Season 6 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 แล้วและจะจัดต่อไปเรื่อยๆ โดยโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 , 2 , 3 ที่สนใจได้ส่งใบสมัครเข้ามาเพื่อประกวด การนำเสนอในหัวข้อ “อ่านเอาเรื่อง” ในรูปแบบที่ถนัด ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยโรงเรียนที่เข้ารอบจะได้รับมอบหนังสือ มูลค่าโรงเรียนละ 30,000 บาท ซึ่งตามโครงการจะมอบจำนวน 15 โรงเรียน แต่ทางผู้บริหารได้เห็นถึงความพยายามและตั้งใจของน้องๆ ที่เข้าประกวดจึงตัดสินใจมอบเพิ่มเป็นจำนวน 20 โรงเรียน โดยมูลค่าหนังสือรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท บริษัท นานมีบุ๊คส์ ร่วมสนับสนุนครึ่งหนึ่ง 300,000 บาท  โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบหนังสือดี มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย และให้น้องๆได้กล้าแสดงออกต่อในที่สาธารณะ มอบโอกาสทางการอ่านที่หลากหลาย และการกระจายการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับนักเรียน สู่โรงเรียนที่มีความต้องการ และยังขาดแคลน ทั้งยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนมีการตื่นตัว รักการอ่าน สามารถนำทักษะความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนเอง คนรอบข้าง และสังคมได้ “ คุณธิดานันท์ ลีละศิธร  กล่าวเพิ่มเติม