ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทน.หาดใหญ่ร่วมกับ มทบ.42จัดโครงการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง

ทน.หาดใหญ่ร่วมกับ มทบ.42จัดโครงการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง ตามโครงการตาสับปะรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข


               วันที่ 2 สิงหาคม 2561 พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง ตามโครงการตาสับปะรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พันเอก(พิเศษ)ธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ


              โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวในการเฝ้าระวังแก่ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติ ร่วมกับหน่วยงานของทางราชการ อีกทั้งยังสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ชุมชนของตนให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้


              พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายประวัติ ชาญการ เลขานุการสมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลา จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรการอบรมเรื่อง การใช้วิทยุและการรายงานข่าวสาร ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2018, 11:39:37 AM โดย system man »