ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ศปทส.ตร.จัดอบรมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8และภาค9เพิ่มประสิทธิภาพ

ศปทส.ตร.จัดอบรมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8และภาค9เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


              วันที่ 30 ส.ค.2561ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์สปาแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8และภาค9เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแยกอบรมเป็นรายภาค รวมรุ่นโดยมีข้าราชการตำรวจจากตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมศุลกากรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ด้วย


               พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดีผู้ช่วยผบ.ตร.กล่าวถึงแนวคิดพัฒนาประเทศในอนาคต บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยถือว่าการป้องกันและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภัยคุกคามต่างๆถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง โดยมี6ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไทย ได้แก่ 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5.พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยกระดับกระบวนทัศน์และมองอนาคตประเทศ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และฟื้นฟูให้เพิ่มขึ้น


               ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจแล้ว ยังจักนำข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาในรดับพื้นที่ไปปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพต่อไป

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2018, 02:29:11 PM โดย system man »