ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลงานบุญ

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลงานบุญถือศีล กินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่ประจำปี 2561


               วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมนิตย์ ถวายกุลพร รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ พ.ท.กุดั่น ทองคำ รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ นายสุธี กออนันตกุล ประธานจัดงานฯ ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลงานบุญถือศีล กินเจ ประจำปี 2561


               เทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากว่า 400 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทศกาลนี้อยู่หลายตำนานทั้งนี้ด้วยความศรัทธา ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร การรักษาศีลรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขของมึนเมาต่างๆก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดีและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีที่มีมาช้านาน ให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย


            โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ตรงกับ
วันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดงานของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ตลอด 10 วัน โดยเริ่มวันที่ 8 ตุลาคม จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการติดต่อมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ โทร. 074 800588