ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ผู้ช่วย ผอ.CATเขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราชจัดรถ

ผู้ช่วย ผอ.CATเขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราชจัดรถแห่หมฺรับและขบวนเข้าร่วมประกวด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 


               วันที่ 8 ตุลาคม 2561 คุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 ผ่านมา โดยจัดรถแห่หมฺรับและขบวนเข้าร่วมประกวด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มีทั้งหน่วยงาน ลูกค้าและชุมชนกลุ่มเป้าหมายบริการร่วมแสดงและเข้าประกวด โดยมีพนักงาน ลูกจ้างร่วมงานในครั้งนี้
               

               ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ขึ้น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2561 รวมระยะ 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยภายในงานจะแบ่งการจัดกิจกรรม เป็น 3 โซน คือ โซนเศรษฐกิจฐานรากและวิถีชีวิตย้อนยุค ซึ่งจะเป็นการนำสุดยอดของดี โครงการเด่นและอัตลักษณ์ เขา ป่า นา เล ของทั้ง 23 อำเภอ มาจัดแสดง และร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ โซนลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกอบพิธีสักการบูชาอนุสาวรีย์เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) การบริการนวดแผนไทย การจัดประกวดแข่งขันสัตว์เลี้ยง การประกวดและแสดงกิจกรรมด้านประมง นิทรรศการ 50 ปี ปลานิลพระราชทาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตชุมชน การประกวด ดี.เจ.เยาวชน การแข่งขันทำผ้าบาติกนักเรียน นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก และโซนสร้างสรรค์นันทนาการ ประกอบด้วย การจัดประกวดรำวงย้อนยุค การจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงบนเวทีกลาง จากศิลปินนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงทุกคืน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 นั้น


               ในปีนี้กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช