ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
                มรภ.สงขลา รวมใจเป็นหนึ่ง จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถ่ายทอดบทประพันธ์ “อยากมีพระบรมราชานุสรณ์ให้พ่อ” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์                อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา (ชั้น 3)อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ และถวายเป็นพระราชกุศลที่พระองค์มีต่อชาวราชภัฏสงขลา และพสกนิกรทั่วหล้า


          ในการนี้ อาจารย์สนิท บุญฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ มรภ.สงขลา ได้ประพันธ์บทกลอน “อยากมีพระบรมราชานุสรณ์ให้พ่อ” ความว่า

                “วันพระพ่อเสด็จแถนแผ่นดินไห้                   เสียงพิไรฟังเพียงดังเสียงคลื่น

พ่อผู้ช่วยคนลุกปลุกคนยืน                                                ให้กระดิกพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

พ่อสำแดงมาแล้วความแกล้วกล้า                                     เสด็จออกแนวหน้าประจักษ์สิ้น

พ่อทรงเป็นประทีปทองของแผ่นดิน                              จักรินพระองค์นี้เป็นที่รัก

                มิรู้สิ้นยินดีพระกรณียกิจ                                   บันลือเลื่องสิบทิศพระกิตติศักดิ์

ยินพระนามยามใดชื่นใจนัก                                             ส่งใจภักดิ์สืบลูกหลานไปนานเนา

แม้พระพุทธปรินิพพานไปนานปี                                   แผ่นดินนี้ก็ยังมีพระพุทธเจ้า

ถึงพ่อเสด็จยาตราสู่ฟ้าเนา                                                 พ่อของเราก็ยังอยู่คู่คนไทย

เพียงรูปกายพ่อแท้ที่แปรธาตุ                            แต่ความดีพ่อมิอาจแปรธาตุได้

ความดีพ่อจะอยู่รอดตลอดไป                                           สถิตดวงใจไทยนิรันดร

จึงอยากมี 'ภูมิพลศักราช'                                                  เป็น 'ภ.ศ.' ประกาศพระราชานุสรณ์

เพื่อจะได้ใกล้ชิดพระบิดร                                                 เทิดพระเกียรติกำจรชั่วกาลนาน”