ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลนครหาดใหญ่รับโล่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

เทศบาลนครหาดใหญ่รับโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4


     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้นรับโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ จากนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพิธีเปิดงาน 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (Nation Focal Point) ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


    โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ จากการส่งผลงานด้านอากาศ (Clean Air) พร้อมกันนี้นายดิเรกฤทธ์ ทวกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ ยังเป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรในฐานะท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2017, 09:01:32 PM โดย system man »