ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค


     บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมกิจกรรมโครงการ
“น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี
2560”จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ พีเอฟพี
ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเลี้ยงแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเย็นศิระ วัดโคกนาว เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560