ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)จัดกิจกรรมแห่หมฺรับบุญสารท

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)จัดกิจกรรมแห่หมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560     วันที่ 6 กันยายน 2560คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ร่วมกิจกรรมแห่หมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 ไปยังวัดศรีสว่างวงศ์ (เกาะเสือ) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวใต้ให้คงอยู่สืบไปและเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว