ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส เพื่อหารือ

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส เพื่อหารือความร่วมมือ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี


     วันที่ 6 กันยายน 2560ณ โรงแรมเซ็ลทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส พร้อมด้วยสมาชิกสภารัฐเปอร์ลิส และคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส ในโอกาสเดินทางมาเยือนเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือความร่วมมือ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ระหว่างรัฐเปอร์ลิสและเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตร