ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมประชุมเมืองสีเขียว Green Cities Conference "

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมประชุมเมืองสีเขียว Green Cities Conference " Leveraging Regional Cooperation and integration for a Green Growth Cities Network in ASEAN"ในกลุ่มประเทศอาเซียน

   
    วันที่ 6 กันยายน 2560ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นางจรรยา สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่อง Green City ร่วมพิธีเปิดการประชุมเมืองสีเขียว Green Cities Conference " Leveraging Regional Cooperation and integration for a Green Growth Cities Network in ASEAN" เพื่อสร้างเครือข่าย "Green City" ในกลุ่มประเทศอาเซียน และการหารือเรื่องนโยบายระดับสูง
     โดยมี Hon. Datuk Seri Utama Ir. (Dr. ) Hj Idris bin Hj. Harmon, Chief Minister of Melaka (ฯพณฯ ดาโต๊ะ ซรี อุตะมะ อินจีเนียร์ ฮัจยี อิดริส บิน ฮัจยี ฮารูน มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย) เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเมืองสีเขียวของเมืองมะละกา ที่เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาเมืองสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย IMT-GT และองค์กรร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตัวแทนจาก ICLCI , ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซียADB , มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ , ตัวแทน Green Growth Asia ณ โรงแรม Ramada Plaza, Melaka, Malaysia