ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กสท เขตใต้ เปิดโครงการ"ขอวันนี้ ใช้พรุ่งนี้" บริการ C internet พื้นที่ ภูเก็ต

กสท เขตใต้ เปิดโครงการ"ขอวันนี้ ใช้พรุ่งนี้" บริการ C internet พื้นที่ ภูเก็ต และ ป่าตอง


ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ"ขอวันนี้ ใช้พรุ่งนี้" บริการ C internet พื้นที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต และ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ป่าตอง โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้(เป็นครั้งที่ 5 )เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ลงพื้นที่ใช้กลยุทธ์การตลาดพร้อมร้านตัวแทน C internet เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภายใต้สโลแกน "ขอวันนี้ ใช้พรุ่งนี้" ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส