ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิด“กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่” ประจำปี 2560

รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิด“กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่” ประจำปี 2560ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวุฒิชาติ เก็มเบ็ญหมาด รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง “กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่” ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในรูปแบบการอบรม ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมพัฒนาการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ภาวะโภชนาการ และด้านทันตกรรม และมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน ที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2017, 06:22:16 AM โดย adminkhaw »