ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองควนลังเร่งจัดระเบียบที่สาธารณะตามหลักประชารัฐ

เทศบาลเมืองควนลังเร่งจัดระเบียบที่สาธารณะตามหลักประชารัฐ


      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองควนลัง เป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและความเจริญในด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม และเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต อย่างไรก็ตามการดำเนินงานจะสำเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน
    เทศบาลจึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมขน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมเพื่อแจ้งนโยบายและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ รถเร่จำหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การต่อเติมอาคารรุกล้ำที่สาธารณะ การจอดรถบรรทุก รถพ่วงในที่สาธารณะ การห้ามรถบรรทุกดินที่มีน้ำหนักเกินและไม่ได้ปิดคุลมทำให้เกิดดินตกหล่นถนนสกปรก และการลักลอบทิ้งและเผาขยะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2017, 03:14:47 PM โดย adminkhaw »