ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ททท. สำนักงานแพร่ ท้าท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม CSR ปลูกต้น

ททท. สำนักงานแพร่ ท้าท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม CSR ปลูกต้นห้อมบ้านนาคูหาในกิจกรรม “ปั่นปลูกห้อม@นาคูหา” จังหวัดแพร่


        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกับ ชมรมจักรยานจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจะจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกห้อม@นาคูหา ในลักษณะการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบไม่แข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น.ระยะทางประมาณ31 กิโลเมตร
       นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม                      “ปั่นปลูกห้อม@นาคูหา” โดยมี นางธนัญญา  เชิดโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ นายสยาม             สุพิทยาภรณ์พงศ์ ประธานชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
        นายวัฒนา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ร่วมกับชมรมจักรยาน จังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานจักรยานท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “ปั่นปลูกห้อม@นาคูหา” ในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มีการร่วมกันทำกิจกรรม CSR “ปลูกต้นห้อม” ณ วัดนาคูหา อันเป็นสาธารณะประโยชน์ทำความดีต่อสังคมและได้ชมแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีความสำคัญ และมีความแปลกตา นับเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism และชาวชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว ให้เป็นสังคมแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมต่อไป   
        ด้าน นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแพร่ แจ้งถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมปั่นปลูกห้อม@นาคูหาว่า เนื่องจากปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ททท.สำนักงานแพร่ ดำเนินการจัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีรักษ์ฮักแป้น่าน” ขึ้นและได้นำแนวคิด 7 Green มาปรับใช้รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเป็นอีกกิจกรรมจะช่วยลดการใช้พลังงานลดการสร้างมลภาวะ ในส่วนของเส้นทางปั่นจักรยาน “ปั่นปลูกห้อม@นาคูหา” นั้น เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติด้วยสองข้างทางเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ นานาพันธุ์ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเริ่มจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ไปยังวัดพระธาตุถิ่นหลวง ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม (พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง) และร่วมกิจกรรม CSR “ปลูกต้นห้อม” ที่วัดนาคูหา จ.แพร่ ซึ่งแต่ละวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนในจังหวัดแพร่และบุคคลทั่วไป
        นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง อาทิ บ้านนาตอง หมู่บ้านในหุบเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสัตว์หายากใกล้สูญพันธ์ เช่น เต่าปูลู และแวะชม "น้ำตกเชิงทอง" อีกหนึ่งน้ำตกสวยของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เป็นน้ำตกขนาดเล็กริมถนน และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางจักรยานที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักการ “ปั่น”จักรยาน และผู้ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ (ทุกวันในเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0 5452 1127 โทรสาร 0 5452 1119 อีเมล์ tatphrae@gmail.com