ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

คณะผู้บริหารCATเขตใต้ ร่วมงาน CAT Network Showcase 2017:Thailand 4.0 Let’s Rock”

คณะผู้บริหารCATเขตใต้ ร่วมงาน CAT Network Showcase 2017:Thailand 4.0 Let’s Rock”


        ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผอ.(ต) และคณะผู้บริหารCATเขตใต้ ร่วมงาน CAT Network Showcase 2017:Thailand 4.0 Let’s Rock” โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร. พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “CAT Network Showcase 2017” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Let’s Rock  โดยเป็นงานเดียวที่รวมนวัตกรรมแห่งปีในยุคธุรกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พร้อมนำกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมชมการจัดงานในครั้งนี้