วันอาทิตย์, 5 เมษายน 2563

ข่าวชาวบ้าน

เรื่องมาใหม่
COVID-19 ส่งผลโรงพยาบาลใน จ.สงขลาขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยเฉพาะกรุ๊ฟ A และ O นายกเหล่ากาชาดสงขลาเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ยืนยันระบบการรับบริจาคมีมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข
บรรยากาศบริเวณด่านบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้าหลังมาตรการสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล
การรถไฟ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 2
จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 28,000 ชิ้น ชุดแรก ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ ตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย