วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ต้องห้าม (พลาด)

เรื่องมาใหม่
นายสมศักดิ์ จันทรชูนายอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวาสนา เอกวงศ์ ปลัดอำเภอ ออกตรวจสถานที่พักที่ยื่นขอหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวง
นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา ทำโครงการเทียนอาสา “ตอน สร้าง” ปรับภูมิทัศน์-พัฒนาสื่อ หวังเป็นแสงส่องทาง ร.ร. ในชนบท
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยางแตกเสียหลักข้ามเกาะกลาง พุ่งชนรถโดยสารสองแถวและถูกรถบรรทุกน้ำมัน 6 ล้อ ชนท้ายซ้ำ บนถนนทางหลวงสาย 408 หัวเขาแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย
ศอ.บต. ชูภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ยุคดิจิทัล ให้รู้เท่าทันข่าวลวง (Fake News)