วันอาทิตย์, 5 เมษายน 2563

PFP เปิดโครงการ “พีเอฟพีพกถุงผ้า..บอกลาถุงพลาสติก”

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP เปิดตัวโครงการ  “พีเอฟพีพกถุงผ้า..บอกลาถุงพลาสติก”  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดอัตราการสร้างปริมาณขยะจากพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และรณรงค์ให้พนักงานหันมาใช้ถุงผ้าแทน ทั้งพีเอฟพี จึงสนับสนุนแจกถุงผ้าให้กับพนักงานทุกท่านภายในบริษัทฯเมื่อวันจันทร์ ที่  9  มีนาคม  2563 ณ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด