วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กฟผ. ออกบูธนิทรรศการในงาน SITE 2024 มหกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้

โดยภายในงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ได้กล่าวบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “EGAT’s Mission to Sustainability : ไฟฟ้ามั่นคง เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ. ได้จัดแสดงนิทรรศการ “EGAT’s Mission to Sustainability” เป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ผ่านกลยุทธ์ Triple “S” พร้อมนำธุรกิจสถานีชาร์จรถไฟฟ้า Elex by Egat, Smart Energy Solutions นวัตกรรมจัดการพลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจสีเขียว รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ สมัครเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโรงแรมเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน