วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

กองทัพบก เผยบรรยากาศทหารใหม่พบครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมฝึกทักษะช่วยชีวิตเบื้องต้น ควบคู่ฝึกวินัยทหาร กำชับคุมเข้มชายแดน และเตรียมช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการฝึกทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2567 ที่ทหารใหม่ทุกนายต้องได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตได้ทันทีที่เกิดเหตุ และในส่วนของการฝึกทหารใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ให้ครอบครัวได้เข้ามาพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับน้องทหารใหม่ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและอบอุ่นของครอบครัว

 ในส่วนของสถานการณ์พื้นที่ชายแดน จากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กองกำลังป้องกันชายแดน ลาดตระเวนคุมเข้มสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลโดยการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้มีผลการจับกุมครอบคลุมในทุกพื้นที่ชายแดน อาทิ กองทัพภาคที่ 2 โดยกองกำลังสุรนารี ได้สกัดจับยาบ้า 632,000 เม็ด ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ได้ติดตามขยายผลจากเบาะแส สกัดจับยาบ้าในพื้นที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ยึดได้รวม 800,000 เม็ด, กองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังผาเมือง ปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ยึดยาบ้า 500,000 เม็ด รวมทั้งกองกำลังนเรศวร ได้ร่วมสกัดจับกุมยึดยางพาราผิดกฎหมายรวม 210,000 กิโลกรัม ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก, กองทัพภาคที่ 4 โดยกองกำลังเทพสตรี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมน้ำมันดีเซลที่มิได้เสียภาษีศุลกากรรวมกว่า 6,050 ลิตร และพืชใบกระท่อม 500 กิโลกรัม ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งผลในข้างต้นแสดงถึงความสำเร็จในการประสานงานร่วมกันของหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่

 สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ดำรงการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง, การซ่อมแซมบ้านจากวาตภัย, กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรวมถึงการเตรียมกำลังพลและเครื่องมือพร้อมสนับสนุนส่วนราชการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง รวมทั้งให้ใช้กลไกของ กอ.รมน. ประสานร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการบรรเทาภัยพิบัติและคลี่คลายสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ