วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ขอเชิญชาวพื้นที่ทะเลสาบสงขลา(สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช)เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบzoom conference เวลา 08.00 – 12.30 น.

โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 ขอเชิญชาวพื้นที่ทะเลสาบสงขลา(สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช)เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบzoom conference เวลา 08.00 – 12.30 น.

ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมและตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม4ช่องทาง

1.สแกน QR CODE

2.Line Dasta – แผนขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษลุ่มทะเลสาบสงขลา และ Facebook Pageแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มทะเลสาบสงขลา

3.Email songkhlasustainabletourism@gmail.comหรือ Gorkai1995@gmail.com

4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062 430 8845 หรือ 02 258 130 ต่อ 505นางสาววราภรณ์ มูลวงศ์(ผู้ประสารงานโครงการ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/1eMITB3DHEyFhjs8nbVamR8a9VPJHCp4BETAmnuJ4FhY/edit