วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

จังหวัดสงขลา บูรณาการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ปล่อยแถวปราบปรามผู้มีอิทธิพล กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาหนี้นอกระบบ มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตอกย้ำนโยบายรัฐบาล ขจัด 6 กิจกรรมไม่พึงประสงค์

วันนี้ (16 พ.ย.66) ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปราบปรามผู้มีอิทธิพล จัดระเบียบสังคม กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และหนี้นอกระบบ จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตอกย้ำนโยบายรัฐบาล ขจัด 6 กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้กำกับการตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสงขลา, ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 9 และหน่วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วม.

จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และหนี้นอกระบบ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พิจารณาจาก 16 พฤติการณ์ ที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล รวมทั้งองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, การครอบครองและพกพาอาวุธปืน, การพนัน, การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล, สถานบริการและสถานบันเทิง รวมทั้งหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจจังหวัดและอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยในวันนี้ภายใต้ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ ออกปฏิบัติการพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภออยู่ระหว่างปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ (1) เป้าหมายผู้มีอิทธิพล (2) เป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ทุกอำเภอ (3) เป้าหมายหนี้นอกระบบ และ (4) เป้าหมายอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่และกำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติการ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2567

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การทำงานในระดับพื้นที่จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายตำรวจ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสิ่งสำคัญ คือ เป้าหมายที่จะดำเนินการ ขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดให้ดำเนินการต่อเป้าหมายเป็นประจำทุกสัปดาห์ อย่างน้อยให้อำเภอบูรณาการกับสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 เป้าหมายและให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับอาชญากรรมอื่น ๆ ก็ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สังคมน่าอยู่และเป็นปกติสุข

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ขณะทำการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายหนึ่ง พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวน 116 เม็ด คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,400 บาท เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ถือเป็นการใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง ตอบสนองเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ

16 พ.ย. 2566สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา