วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ฉก.ทพ. 22 จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติให้เยาวชน จชต.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมร่วมจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ เเละช่วยส่งเสริมจินตนาการรวมถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ในพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านต้นไพ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยพร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพระบายสี เเละลูกโป่งมาแจกจ่ายให้กับน้องๆที่ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ