วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ฉก.ทพ.33 ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย พร้อมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่บ้านป่าหวังใน หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าพบปะ พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ รวมทั้งยังได้ให้กำลังใจและให้คำมั่นว่า ทุกภาคส่วนจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมช่วยเหลือเยียวยา สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และจะออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดทีมแพทย์ชุดหมอเดินเท้า เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อทำการตรวจรักษา ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนอย่างเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นที่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบผู้ป่วยในโครงการ ก็ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษาอีกด้วย