วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ชมรมรักษ์ถิ่น บ้านทุ่งหวัง ร่วมแถลงข่าว จัดกิจกรรม มวยไทย “ศึก อบต. บิ๊ก มวยไทย เขาราม ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 2นำรายได้จัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน มอบให้ 3 โรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ชมรมรักษ์ถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว จัดงาน ศึกมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนทุกภาคส่วน โดยมี นายนิคม อุไรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน เปิดแถลงข่าว และนายชุพรัตน์ ศรีไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทุ่งหวัง, ว่าที่ร้อยตรี ชาญวุฒิ ช่วยนุกูล เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง, ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองสงขลา, คณะครูอาจารย์ และ อบจ. จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ ได้มอบหมายให้ นายณัฐภัท ขุมทองเชิดบำรุง เลขานุการ นายก อบจ. สงขลา เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมให้การสนับสนุน

การจัดกิจกรรม อบต. ศึกมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับ ชมรมรักษ์ถิ่น ตำบลทุ่งหวัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านกีฬามวยไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่มีความชื่นชอบ ในกีฬามวยไทยได้แสดงออกบนเวทีที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีการจัดงานมวยไทยขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาเขาราม ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน มอบให้กับ 3 โรงเรียนในตำบลทุ่งหวัง มีโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน, โรงเรียนวัดอ่างทอง และโรงเรียนวัดทรายขาว เป็นการผลักดันอนุรักษ์มวยไทย ที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก และให้ตำบลทุ่งหวังกลายเป็นแหล่งการท่องเที่ยวในระดับตำบลด้วย

ภายในงาน นอกจากจะได้ชมการชกมวยของลูกหลานคนในพื้นที่ทั้ง 24 นักสู้ ทั้ง 12 คู่แล้ว ยังมีร้านขายของ จากคนในชุมชนตำบลทุ่งหวัง นำของกินพื้นบ้าน มาวางขาย โดยทาง อบต. บิ๊ก ผู้จัดงานให้การสนับสนุน พ่อค้า แม่ค้า นำมาขายฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้อีกทางหนึ่ง จึงขอชวนเชิญ พ่อ แม่พี่น้อง คนในพื้นที่และใกล้เคียง มาเที่ยวงาน ศึกมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด สนุกและมันกว่าครั้งแรก พร้อมได้รับบุญช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนขาดทุนทรัพย์ ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในตำบลทุ่งหวัง ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถต่อไปในอนาคต