วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ชมรมแบตมินตันอาวุโส ผู้สูงอายุ จ.สงขลาพร้อมลงแข่งขันกีฬาเกมส์พัทลุง

ชมรมกีฬาแบตมินตันอาวุโสและผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมออกมาซ้อมแบตมินตัน หลังสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดโควิด -19 เบาบางลง เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค 4 ไปแข่งขันกีฬาแบตมินตันอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพัทลุงเกมส์ ทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้

เนื่องจากในอนาคตคนไทยในประเทศ จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเล่นกีฬาจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจร่าเริงแจ่มใส หลังเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ทุกคนต้องระวังตัวเอง จึงทำให้ขาดการฝึกซ้อมไปนาน กีฬาแบตมินตันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย หลังจากเกิดโรคระบาดโควิด -19 มาเป็นเวลานาน และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนได้ออกกำลังกายเหมือนเดิม แม้แต่นักแบตมินตันอาวุโส และผู้สูงอายุ ได้กลับมาฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันแบตมินตันอาวุโสแห่งชาติ ที่จังหวัดพัทลุงเกมส์ ซึ่งชมรมแบตมินตันอาวุโส และผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาหลายสมัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลายรายการ

โดยสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาประกาศให้ก่อตั้งชมรมกีฬาแบตมินตันอาวุโส และผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ผู้อาวุโสและผู้สูงอายุ มาเล่นแบตมินตัน นอกจากการแข่งขันในกีฬาแบตมินตันของการกีฬา และการท่องเที่ยว โดยมอบหมายกรมพละศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยทุกปี ประกอบด้วยกีฬาต่าง ๆ หลายประเภท// โดยการหมุนเวียนแต่ละจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ และการแข่งขันกีฬาแบตมินตันอาวุโสแห่งชาติ ทุกปี คู่ขนานกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันแบตมินตัน ผู้อาวุโสแห่งชาติเริ่มต้นอายุที่ 35 – 70 ปี ขึ้นไป ส่วนผู้แข่งขันแบตมินตันผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เริ่มต้นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

หลังจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดโควิด – 19 ได้คลีคลายลง ทางชมรมแบตมินตันอาวุโส และผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเพื่อจะไปทำการแข่งขันที่ ภาค 4 ไปเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา การแข่งขันกีฬาแบตมินตันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพัทลุง ในเดือนสิงหาคม 2565 ในการแข่งขันภาคในครั้งนี้ ทางชารมแบตมินตัน อาวุโสในจังหวัดสงขลาพร้อมกับนักกีฬาทุกคนได้เตรียมพร้อมเพื่อไปเป็นตัวแทนของภาค 4 ซึ่งที่ผ่านมา 4 ครั้ง แบตมินตันอาวุโสแห่งชาติจังหวัดสงขลาได้รับชัยชนะเลิศติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี มีตั้งแต่อายุ 34 – 45 ปี และอีกหลายรุ่น ทางชมรมแบตมินตันจังหวัดสงขลา เรามีความพร้อม ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค 4 หลาย ๆ รุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่น ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปและ 35 – 45 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหญิงเดี่ยว หรือหญิงคู่ ในนามชมรมประธานแบตมินตันอาวุโส และสูงอายุจังหวัดสงขลา กีฬาแบตมินตันเป็นที่นิยมเล่นกันแพร่หลาย และยังมีแบตมินตันคนไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จึงอยากจะฝากให้กับเด็กคนรุ่นใหม่ หากสนใจที่จะเล่นกีฬาแบตมินตัน เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สนามจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่

หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้การแข่งขันหลายรายการได้หยุดลง พร้อมกับสถานที่ฝึกซ้อม ทำให้นักกีฬาอาวุโส และผู้สูงอายุไม่สามารถซ้อมได้เต็มที่ ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ ที่จังหวัดพัทลุงเกมส์ ที่จะถึงนี้ ก็มีความพร้อมระดับหนึ่งจากสถานการณ์โควิด -19 สนามเพิ่งมาเปิดให้บริการจึงทำให้การซ้อมไม่เต็มที่เท่าที่ควร แต่ก็ยังมีความเชื่อมั่น ถึงแม้สภาพร่างกายไม่ฟิตเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ ในการแข่งขันที่จะถึงนี้