วันพุธ, 28 กันยายน 2565

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 290 คน

เนื่องจากทุกวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ตระหนักในภารกิจอำนาจหน้าที่และเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่จะเป็นพลวัตในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงโดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน , การกล่าวปฏิญาณตนของเยาวชน และการโต้วาทีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ในหัวข้อ “เน็ตไอดอล สร้างสรรค์ มากกว่า เพื่อน จริงหรือ” รวมทั้งการชมนิทรรศการต่างๆ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่