วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

ทม.คอหงส์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)” ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)” ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์