วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ทม.คอหงส์ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง 63

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและกองช่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง สำหรับการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง บริเวณริมบึงปลักธง