วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทม.คอหงส์ มอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แก่ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) เพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรอง “ทหารใหม่” เข้าสู่หน่วยทหารแบบเชิงรุกตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. จ่าสิบเอกฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยร้อยตรีสุพจน์ ปิ่นทอง นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด แก่ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) เพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองทหารใหม่” เข้าสู่หน่วยทหาร โดยมี พันเอก กุดั่น ทองคำ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 42 พันโทอภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 42 และพันโทอวิรุทธ์ อินทะโส รองผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมรับมอบ ณ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)