วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าทุกชุมชน” ให้คำแนะนำประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ร้อย ทพ.นย.6 ฉก.ทพ.นย.ทร.) เดินเท้าเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่บ้านบลูกาสนอ หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าทุกชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับประชาชน พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในเบื้องต้นอย่างทั่วถึง

 สำหรับการดำเนินโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองทัพเรือจัดทำขึ้น เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ให้ความรู้ และการป้องกันดูแลตนเองภายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง