วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

“ทหารพราน 44” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน “ซ่อมแซม” ที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน “ซ่อมแซม” บ้านพักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภายในชุมชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ภายใต้การปฏิบัติที่ว่าด้วย “ทหาร … เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส” ซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือฯ ณ บ้านพักอาศัยของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี