วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

ทำลายทิ้งทั้งฟาร์ม200ตัวหมูติดเชื้อโรค “เพิรส”

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกำลัง อส.หาดใหญ่ สนธิกำลังร่วมกับ นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และชุดสารวัตรปศุสัตว์,ฝ่ายป้องกันโรคสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วมทำลายซากสุกร (หมู) จำนวนประมาณ 200 ตัว เนื่องจากทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ตรวจคัดกรองโรคในสัตว์พบว่าสุกรใน ฟาร์ม”พิชิต วุฒิบุญญะ” สถานที่ตั้ง ถนนรัศมีศรีเฉลิม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ติดเชื้อโรค เพิรส หรือ PRRS ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสุกร ลักษณะเป็นระบบทางเดินหายใจบกพร่องเมื่อติดเชื้อจะชักดิ้นและเสียชีวิตทันทีโดยไม่มียา(วัคชีน) รักษา จึงต้องทำลายทิ้งทั้งฟาร์มเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังฟาร์มอื่นๆ โดยทางปศุสัตว์ได้ร่วมกับ จนท.เทศบาลเมืองคลองแหดำเนินการฝังกลบตามวิธีปฏิบัติ สำหรับเจ้าของฟาร์มสุกร จะได้รับการเยียวยา ตามระเบียบทางราชการต่อไป