วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

ทีทีเอ็มจับมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ร่วมกับคณะผู้บริหารทีทีเอ็ม ปตท.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเลื่อนการจัดมาจากเดือนเมษายน ที่ตรงกับเดือนรอมฏอน โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวนมาก และมีการมอบผ้าถุง ถุงผ้า และรางวัลต่างๆ สันทนาการต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมไปถึงการบรรยาย “หลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีความสุข” การนวดแผนไทย จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปตท. การมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรี การให้ความรู้เรื่องสุขภาพเป็นต้น