วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support” จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดย ฝพท. ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Automated External Defibrillator : AED) อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่