วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่อาคารผู้โดยสารฯ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ (รหญ.(สธ.)) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรห้องเรียนจีนฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่