วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกทวีศักดิ์ลงพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า แปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าคนคอหงส์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายปิยะ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า ที่แปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าคนคอหงส์ ในพื้นที่ทำการเกษตรของนางสวรรยา แก้วสนิท ชุมชนบ้านคลองหวะ 4 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการปลูกกาแฟในท้องถิ่น เพื่อให้เป็น “กาแฟคอหงส์” เป็นพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นชาวคอหงส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป