วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

นายกสาครเป็นประธาน มอบใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันและผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวฯ

(24 พ.ค.67) พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฯ รวมทั้งผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในการมอบใบอนุญาตในครั้งนี้

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประกาศให้บริเวณที่ผ่อนผันทางเท้า/ริมถนนประชาธิปัตย์ และทางเท้า/ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า) – ช่วงเวลาที่ผ่อน บนทางเท้า ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 10.00 น. และเวลา 16.00 – 24.00 น. – ช่วงเวลาที่ผ่อนผันริมถนน ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น.

โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้า และให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้กำหนดมอบใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ ในวันนี้