วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

นายกสาคร ร่วมลงพื้นที่กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรั้วรอบโรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก / กอง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด การเก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ฉีดล้างทำความสะอาด
จากนั้นได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้ทาสี ตัวอาคารที่พัก และริมรั้วรอบโรงเรียน เพื่อทำความสะอาดรองรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ รักษาความสวยงาม น่ามองและเป็นต้นแบบของการร่วมมือช่วยกัน รวมพลังชาวหาดใหญ่ พัฒนาเมืองหาดใหญ่ ณ สวนหย่อมหลังโรงเรียนแสงทอง